Video

Nội thất

Ngoại thất

Đỏ cam

Màu sơn bên ngoài

Đỏ cam